Turističko-ugostiteljski objekat

Budva

Naziv objekta:Turističko-ugostiteljski objekat
Datum izrade:jul, 2017. godine
Lokacija:Budva
Status:Idejni projekat
Površina:cca 230 m2
Klijent:privatno lice

Adaptacija prostora u sklopu turističko-ugostiteljskog objekta na šetalištu u Budvi. Objekat obuhvata intervenciju u prostoru sa kojom se definiše izložbeno-galerijski i poslovni prostor sa promenadom koja ih spaja. Projekat se razrađuje po fazama koje čine budući Glavni projekat.