Stambeno - poslovni objekat sa apartmanskim stanovanjem

Bečići, Budva

Naziv objekta:Stambeno - poslovni objekat sa apartmanskim stanovanjem
Datum izrade:decembar, 2016. god
Lokacija:Bečići, Budva
Status:Glavni projekat
Površina:2980 m2
Klijent:privatno lice

Objekat je objedinio dvije urbanističke parcele i zahtijevao je projektovanje u skladu sa novonastalim urbanističkim parametrima