Stambeno naselje

Trebjesin, Herceg Novi

Naziv objekta:Stambeno naselje
Datum izrade:2007 - 2008. god
Lokacija:Trebjesin, Herceg Novi
Status:Glavni projekat
Površina:cca 7500 m2
Klijent:privatno lice

Stambeno naselje sa pogledom na Hercengovski zaliv. Projektovano u modernom stilu sa obradom fasade u kombinaciji kamena i velikih staklenih otvora.