Stambeni objekat 04

Gospoština, Budva

Naziv objekta:Stambeni objekat 04
Datum izrade:april, 2010. god
Lokacija:Gospoština, Budva
Status:Glavni projekat / izveden
Površina:cca 3600 m2
Klijent:privatno lice

Dvije funkcionalno nezavisne forme, oblikovno inspirisane zaobljenom linijom fasade sa pogledom na akvatorijum Budve