Hotel "Butua residence"

Budva

Naziv objekta:Hotel "Butua residence"
Datum izrade:jun, 2014. god
Lokacija:Budva
Status:Glavni projekat / izveden
Površina:cca 1200 m2
Klijent:privatno lice

Nalazi se u neposrednoj blizini Starog grada, prilagođen okruženju sa obradom u kamenu. Izveden sa svim servisima koji čine sardžaj manjeg hotela