Hotel "Arka"

Budva

Naziv objekta:Hotel "Arka"
Datum izrade:maj, 2014. god
Lokacija:Budva
Status:Glavni projekat / izveden
Površina:cca 760 m2
Klijent:privatno lice

pIzveden u fizički ograničenom okruženju, sa dvije ukopane etaže garaža i pristupom sa prednje, ali i zadnje strane objekta, sa magistralnog puta Budva - Kotor