Apartmanski objekat

Maine, Budva

Naziv objekta:Apartmanski objekat
Datum izrade:septembar, 2016. god
Lokacija:Maine, Budva
Status:Glavni projekat / u izvođenju
Površina:3250 m2
Klijent:privatno lice

Objekat je velike spratnosti na strmom terenu sa dvoetažnom podzemnom garažom