Adaptacija kućišta 02

Bjelila, Tivat

Naziv objekta:Adaptacija kućišta 02
Datum izrade:decembar, 2015. god
Lokacija:Bjelila, Tivat
Status:Idejno rješenje
Površina:cca 200 m2
Klijent:privatno lice

Prijedlog adaptacije kućišta u autentičnom primorskom ambijentu, sa ograničavajućim parametrima Državne studije lokacije za opštinu Tivat