Adaptacija kućišta

Kuljače, Budva

Naziv objekta:Adaptacija kućišta
Datum izrade:jul, 2014. god
Lokacija:Kuljače, Budva
Status:Idejno rješenje
Površina:cca 320 m2
Klijent:privatno lice

Adaptacija kućišta u funkciju apartmanskog turističkog stanovanja u ambijentalnoj sredini