Apartmanski i hotelski objekti

Bečići, Budva

Naziv objekta:Apartmanski i hotelski objekti
Datum izrade:12.03.2018
Lokacija:Bečići, Budva
Status:Glavni projekat u izradi
Površina:cca 9900 m2
Klijent:privatno lice

Razrada rješenja objekata na Urbanističkoj parceli 12.2 u Bloku 12 unutar Detaljnog urbanističkog plana "Bečići". Kompleks objekata sastoji se od tri apartmanska objekta i jednog hotela.